Hagyatéki eljárás Floridában

A hagyatéki eljárás önmagában is megterhelő folyamat a család számára, nem beszélve arról, ha közben a Magyarországon megszokott eljárásrendtől és szabályoktól eltérő közegben kell képviselnünk érdekeinket. Cikkünkben összegyűjtöttük a floridai hagyatéki eljárással kapcsolatos tudnivalókat.

A hagyatéki eljárás kezdete

Mielőtt részletekbe menően bemutatnánk a Floridában elérhető háromféle hagyatéki eljárás folyamatát, azzal kell kezdenünk, hogy az amerikai törvények több ponton jelentősen különböznek a magyar állampolgárok által otthon megszokottaktól. Emiatt semmiképpen ne induljunk ki abból, amit a magyar törvények előírnak, érdemes helyette szakember segítségét kérni – mind a jogilag érvényes végrendelet készítése, mind pedig a hagyatéki eljárások támogatása kapcsán.

A hagyatéki eljárás az örökhagyó halálával kezdődik, és a procedúra során megállapításra kerülnek az örökösök, valamint az örökhagyó által tulajdonolt vagyonelemek átkerülnek hozzájuk. Floridában a hagyaték rendezésének három módja van. Az alábbiakban ezeket a lehetőségeket mutatjuk be, mely mind a végrendelettel kapcsolatos előkészületek során, mind a hagyatéki eljárásban érintettek számára hasznosak lehetnek.

 

A hagyatéki eljárás rendjén kívül eső vagyonelemek

Az elhunyt személy számos vagyontárgya a hagyatéki bíróság jóváhagyása nélkül is átkerülhet az új tulajdonoshoz. A leggyakoribb nem hagyatéki vagyontárgyak a következők:

  • Egynél több személy által közösen birtokolt ingatlan – például egy házaspár tulajdonában lévő ház vagy egynél több személy által közösen használt bankszámla.
  • Olyan vagyonelemek, amelyek esetében a személy kedvezményezettet jelölt – például bankszámla, nyugdíjszámla vagy életbiztosítási befizetések, valamint azok kamatai.
  • Az élő vagyonkezelői szerződésben tartott vagyontárgyak.
A hagyatéki eljárás

Végrendelet Florida államban

A floridai törvények előírják, hogy bárki, aki rendelkezik végrendelettel, köteles azt a halálesetről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül benyújtani a helyi körzeti bírósághoz. Ha hagyatéki bírósági eljárásra van szükség, a bíróság megállapítja, hogy a végrendelet érvényes-e vagy sem.

Az “automatikus” hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárásra nem feltétlenül van szükség, ha bizonyos végső költségek nagyobbak, mint a hagyatéki eljáráson átmenő tulajdon összértéke. A végső kiadások közé tartoznak a temetési költségek és az elhunyt személy betegségének utolsó 60 napjában felmerült ésszerű orvosi költségek. Ezzel az eljárással nem kell hagyatéki eljárás alá vonni semmilyen vagyontárgyat.

Ez az eljárás csak akkor alkalmazható, ha:

  • az elhunyt személy nem hagyott ingatlanvagyont, és
  • az egyetlen vagyon vagy mentes a hitelezők követelései alól, vagy nem haladja meg a végső kiadások összegét.

A fenti esetben nem kerül sor hagyatéki eljárásra, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy így az örökösök sem jutnak semmilyen vagyonhoz.

 

Összefoglaló adminisztráció

Ez egy egyszerűsített hagyatéki eljárás, amelyet a kis értékű örökséggel kapcsolatos eljárások gyorsítására használnak. A floridai “summary administration” (magyarul összefoglaló adminisztráció vagy ügyrend) akkor alkalmazható, ha a személy több mint két éve elhunyt (ebben az esetben nincs felső határ a vagyon összegére vonatkozóan), vagy ha a vagyon kevesebb, mint $75.000.

A hagyatéki eljárás az elhunyt személy hitelezői számára nyújt lehetőséget arra, hogy az örökhagyó halála után behajthassák a nekik járó pénzt. Floridában azonban a hitelezőknek két évük van arra, hogy bármilyen követelést támasszanak az elhunyt személlyel szemben. Ezen időszak elteltével nincs további lehetőség a követelések támasztására.

Az eljárás elindításához az a személy, akit a végrendeletben kijelöltek végrehajtónak, vagy bármely örökös, egy kérelmet nyújt be. A túlélő házastársnak, ha van ilyen, alá kell írnia és igazolnia kell a dokumentumot. A beadványban a kérelmező megállapítja, hogy a hagyaték megfelel az Összefoglaló adminisztráció feltételeinek, felsorolja az elhunyt személy vagyonát és a vagyonelemek értékét, valamint megadja, hogy ki mely vagyontárgyakat örökli.

A bíróság nem nevez ki személyes képviselőt – végrehajtót vagy vagyonkezelőt. Ehelyett a bíróság, ha úgy ítéli meg, hogy a hagyaték megfelel a szabályoknak, végzést bocsát ki, amelyben kiadja a vagyontárgyakat az örökösöknek.

Fordulj hozzánk kérdéseddel!

A tradicionális hagyatéki eljárás

A tradicionális hagyatéki eljárás

Ha a hagyaték nem felel meg az egyszerűbb ügyintézési módnak, akkor hivatalos hagyatéki eljárásra lehet szükség. Hivatalos ügyintézésre Floridában általában akkor van szükség, ha az elhunyt személy vagyona meghaladja a 75 000 dollárt, és az illető kevesebb mint két éve hunyt el. A floridai hivatalos hagyatéki eljárásra általában akkor is szükség lehet, ha ingatlanokat kívánnak értékesíteni. Ez a követelmény megyénként eltérhet, ezért célszerű jogi támogatást kérni a bizonyossághoz.

Az eljárás akkor kezdődik, ha a végrendeletben kijelölt végrehajtó vagy más érdekelt fél kéri a körzeti bíróságtól, hogy nevezzék ki a hagyaték személyes képviselőjének. A hagyatéki eljárásra általában abban a megyében kerül sor, ahol az elhunyt személy halálakor élt. A kedvezményezettek és az örökösök (azok, akik érvényes végrendelet hiányában örökölnének) értesítést kapnak, így lehetőségük van kifogást emelni.

A bíróság kiad egy Letters of Administration nevű dokumentumot, amely felhatalmazza a személyes képviselőt a hagyaték rendezésére. Ha van végrendelet, azt be kell nyújtani a bírósághoz, és érvényesnek kell bizonyítani. Ez történhet úgy, hogy a végrendelet tanúi eskü alatt vallomást tesznek a végrendelet érvényességéről. Vagy, ha a végrendelet “önbizonyító”, azaz a tanúk közjegyzői nyilatkozatba foglalták annak hitelességét, elegendő magát a dokumentumot benyújtani.

A bíróság felügyelete alatt a személyes képviselő összegyűjti és leltározza a vagyontárgyakat, kifizeti az adósságokat és az adókat, és felosztja a megmaradt vagyontárgyakat az örökösök között. A személyes képviselőnek záró elszámolást kell benyújtania a bírósághoz, amelyből kiderül, hogy mit tartalmazott a hagyaték, hogyan kezelték a vagyontárgyakat, és milyen terv szerint osztják szét a kedvezményezettek között.

Miután mindent felosztottak, a személyes képviselő benyújtja a folyamat lépéseit alátámasztó dokumentumokat a bírósághoz, és kéri a hagyaték lezárását. A bíróság végzést hoz a hagyaték lezárásáról, és felmenti a személyes képviselőt a további kötelezettségek alól. A teljes folyamat jellemzően hat hónaptól egy évig tart.

Kiegészítő adminisztráció

Az úgynevezett Ancillary Administration, azaz magyarul Kiegészítő adminisztráció a hagyatéki eljárás egy komplex formája. Abban az esetben kerülhet rá sor, ha az államban nem honos személy meghal, és Florida államban hagy vagyontárgyakat (például ingatlant), Florida államban bejelentett személyektől származó hiteleket vagy ott lévő ingatlanon fennálló zálogjogot hagy maga után.

Fontos megjegyezni, hogy a kiegészítő adminisztráció csak az örökhagyó hagyatéki vagyonának eszközeire vonatkozik, a hitelezőkre nem. Így ha az örökhagyó pénzzel tartozik egy floridai vagy más állami hitelezőnek, akkor ez a hitelező továbbra is benyújthat követeléseket mind a fő hagyatéki ügyben az adott állam joga szerint, mind a kiegészítő adminisztráció során. Ha azonban az örökhagyónak nincs ingatlana Floridában, de tartozik floridai hitelezőknek, akkor nincs szükség erre az eljárásra.

 

Összegzés

A fentiekből is jól látható, hogy a floridai eljárásrend nagymértékben különbözik a Magyarországon megszokottaktól, és komplex vagyonelemek esetén igen bonyolultá válhat a hagyatéki eljárás folyamata. A Szabó Law Group készséggel áll rendelkezésedre, ha bármilyen hagyatéki ügyekkel kapcsolatos kérdésed merül fel. Akár örökösként, akár örökhagyóként fordulj hozzánk bizalommal.

Fordulj hozzánk kérdéseddel!

Amerikai zöldkártya, tanulói vízum, esta visa információ. Amerikai cégalapítás, floridai ingatlanok, hagyatéki eljárás és jogi tanácsadás, magyar nyelven